man måste inte höras varje dag.
man måste inte bo i samma stad, inte ens i samma land.
man behöver inte ses för att känna vänskapen.
det handlar om att veta vart man har varandra
och det gör vi
alltid.


Känslor En kommentar

man måste inte höras varje dag.
man måste inte bo i samma stad, inte ens i samma land.
man behöver inte ses för att känna vänskapen.
det handlar om att veta vart man har varandra
och det gör vi
alltid.